Integrace do mateřské školy

V září 2013 nastoupil Kuba do běžné školky. Školku navštěvuje každý den na dopoledne, má tam různé pomůcky a svojí asistentku, která mu se vším pomáhá. Děti ho mezi sebe dobře přijali, Kuba má spoustu kamarádů, kteří si s ním hrají. Rád si s dětmi povídá a díky tomu se i zlepšil jeho slovní projev.