Poděkování

Ráda bych poděkovala touto cestou naší nejbližší rodině za psychickou a fyzickou pomoc. Velice si jejich pomoci vážíme.

Dále bych chtěla poděkovat všem lékařům a fyzioterapeutům za jejich skvělou péči a rady.

Děkujeme těmto dárcům, kteří nám poskytli finanční pomoc:

V roce 2018

V roce 2017

V roce 2016:

 • L+V+A+H Simandlovi
 • Jakub Hejral – Semily
 • Vystrčilová Marie
 • Novotková Lenka
 • Michal Mačát s Martinou
 • SDH Libštát

V roce 2015:

 • Věra Knitlová
 • Iveta Medková
 • Obec Košťálov
 • Jiří Kepeň – Poháry Tropo
 • MS Kavkázsko
 • Lubomír Fejfar

V roce 2014:

V roce 2013:

 • Jan Kotyk

V roce 2012:

V roce 2011: